Huren en Online LezenBij e-bookweb.nl heeft u de mogelijkheid om diverse e-books op 3 manieren te bestellen:

  • Download (= kopen)
  • Online Lezen (= kopen; Lezen met browser via WiFi)
  • Huren (diverse huurtermijnen. Lezen met browser via WiFi)

U dient bij aanschaf de keuze te maken tussen deze 3 varianten. Indien huren mogelijk is dan kunt u ook de huurtermijn kiezen. U ontvangt na de keuze de gewenste vorm en kunt dit in geen geval meer wisselen voor een andere variant.
Denk dus goed na over de gewenste variant alvorens u bestelt!
De prijs van het e-book is voor 'Download-' en 'Online Lezen' variant hetzelfde. Voor het huren van e-books betaalt u natuurlijk een stuk minder en de prijs (korting) is afhankelijk van de gewenste huurtermijn.
In alle gevallen ontvangt u na bestelling en betaling behalve de bevestiging van bestelling ook een e-mail met daarin de link naar het e-book. Dit is dan een downloadlink (om het e-book te kunnen downloaden) of een link om het e-book in de browser te kunnen lezen.
Hieronder kunt u meer informatie vinden over de diverse varianten.


Download:
Dit is de 'oude vertrouwde' wijze. U bestelt een e-book en na betaling sturen we u per e-mail de downloadlink toe. Vervolgens kunt u volgens onze handleiding de e-books downloaden en op uw e-reader of tablet plaatsen.
Wanneer u kiest voor 'download' dan ontvangt u dus een link waarmee u daadwerkelijk het bestand van het e-book kunt downloaden, meestal in ePub en soms in PDF, met of zonder Adobe DRM of  beveiliging.

Online Lezen:
Online Lezen, ook wel 'in de cloud lezen' of 'in the cloud reading' genoemd, is een nieuwe manier van e-books lezen.
Met deze vorm wordt niet het e-book bestand geleverd, maar kan het e-book online gelezen worden op elk geschikt apparaat zoals bijvoorbeeld een e-reader, tablet maar natuurlijk ook een computer of laptop.
Het apparaat dient dan wel de beschikking te hebben over een internet verbinding met (HTML5) browser. De meeste moderne computers, laptops, tablets en e-readers hebben zo'n browser, echter de iets oudere type e-readers zullen nog geen browser hebben.
Daarop is online lezen dus niet mogelijk, maar kan alleen van een gedownload bestand gebruik gemaakt worden.

Huren:
Bij huren van een e-book kunt u kiezen uit de gewenste huurtermijn. Na afloop van deze huurtermijn is het e-book niet meer te benaderen.
Theoretisch zijn de volgende huurtermijnen mogelijk:

1 dag, 5 dagen, 10 dagen, 2 weken, 3 weken, 1 maand, 3 maanden, half jaar, 1 jaar.

In de praktijk bepaalt de uitgever welke huurtermijnen beschikbaar worden gesteld. U ziet bij de betreffende e-book titel in de optievelden welke huurtermijnen beschikbaar zijn.

De manier van lezen is dezelfde als bij 'Online Lezen'; je leest Online, ook wel 'in the cloud' genaamd, via de browser van je leesapparaat.
Bij huren van e-books dient uw leesapparaat (e-reader, tablet, computer, laptop) geschikt te zijn voor Internet, dus een WiFi verbinding met (HTML5) browser te hebben. De meeste moderne computers, laptops, tablets en e-readers hebben zo'n browser, echter de iets oudere type e-readers zullen nog geen WiFi en/of browser hebben. Op deze oudere types of types zonder WiFi mogelijkheid kan dus niet gelezen worden met gehuurde e-books, maar dient gekozen te worden voor de download versie van een e-book, waarbij je het e-book daadwerkelijk als bestand ontvangt.
U ontvangt bij huren van e-books niet daadwerkelijk het e-book bestand, maar het e-book kan online gelezen worden, 'in the cloud'.
Eénmaal gekozen voor huren van een e-book en de daarbij gekozen huurtermijn, kan er niet meer gewisseld worden na bestelling en levering. Ook niet als u uw e-book binnen de termijn niet heeft kunnen (uit) lezen. Verlenging van de huurtermijn kan ook niet, in geen enkel geval. Als u het e-book nog wenst (uit) te lezen, maar de huurtermijn is voorbij en het e-book is niet meer beschikbaar, dan kunt u het e-book opnieuw bestellen, wellicht voor een kortere termijn om het resterende deel van het e-book te kunnen lezen. Denk dus altijd goed na over de gewenste huurtermijn en neem dit niet te kort.

De prijzen op onze website zijn de prijzen indien u een e-book koopt via downloaden of Online Lezen. Als een e-book ook gehuurd kan worden worden de huurprijzen apart vermeld in het overzicht bij het e-book.


Wanneer start en vervalt de huurtermijn?
Een dag huur wordt gezien als 24 uur gemeten vanaf het moment dat het e-book voor het eerst geopend wordt (in de browser). Als je op 1 november om 11.04 een e-book huurt voor 1 dag (bestelt via de website) en je opent het e-book voor het eerst op 2 november om 12.15 uur dan wordt de toegang tot het e-book afgesloten op 3 november om 12.15 uur.
De huurtermijn gaat dus niet direct na bestelling in, maar pas na 1e opening in de browser.


Welke functionaliteit heeft de Online Reader (leesapplicatie bij online lezen/huren)?
Met de Online Reader heeft u alle gebruikelijke functionaliteit zoals bladerknoppen, 'ga-naar pagina-knop', Lettergrootte instellen en inhoudsopgave.


Online lezen en huren hebben een aantal voordelen t.o.v. de download link met de epub.
  • Je hebt eenvoudiger en directer toegang tot je e-book. Je kunt direct gaan lezen.
  • Je kunt je e-book op een groter aantal verschillende devices lezen.
  • Ook wordt bij het wisselen van apparaat de paginapositie bijgehouden.
  • Huren is voordeliger.


Online lezen en huren hebben ook een aantal beperkingen:
  • Je moet moet online zijn, dus continue toegang tot internet hebben. Kortere onderbrekingen van internettoegang zijn geen probleem, omdat steeds een aantal pagina’s (een chapter) tegelijk tijdelijk op het device (in de cache van de browser) wordt opgeslagen.
  • Het werkt (vooralsnog) alleen op devices met een (HTML5) browser. Een groot aantal tablets, smartphones en uiteraard ook computers heeft een geschikte internet browser. Een aantal (iets oudere) ereaders heeft echter vaak geen browser, daarop kan men alleen gedownloade bestanden lezen.


Online lezen, huren en beveiliging
Je krijgt bij online lezen en huren niet langer een compleet bestand van het e-book in bezit. Het is dan ook niet langer noodzakelijk om een relatief strenge beveiliging (DRM) toe te passen.
Alle pagina’s van het e-book worden “pagina voor pagina” aangeboden aan de lezer. Om echter enig leesgemak te bieden als de lezer even geen internetverbinding heeft, wordt er feitelijk steeds een “hoofdstuk” uit de ePub tegelijk aangeboden en tijdelijk opgeslagen op het apparaat (in de cache van de browser). Het aantal pagina’s is dan afhankelijk van het aantal pagina’s dat door de uitgeverij is opgeslagen in een chapter (hoofdstuk).
Er wordt in deze pagina’s een watermerk beveiliging toegepast. Dat is dezelfde watermerk technologie die we bij sommige downloadlinks van e-books al gebruiken.


Na bestelling niet meer wijzigen
Denk goed na over de bestel-vorm, 'download', 'huren' of 'online lezen'. Denk bij huren van e-books ook goed na over de huurtermijn.
Eénmaal in de gekozen vorm besteld kan het e-book niet meer geruild worden. Dus als u 'online lezen' heeft gekozen kunt u niet meer ruilen voor 'huren' of 'download'. Omgekeerd of andere omruilvormen ook niet.
Ook kan de huurtermijn in geen geval verlengd worden anders dan opnieuw bestellen van eeh e-book via huren.

Vragen over huren, online lezen of downloaden? Neem contact met ons.